រូបផ្គុំតាខេ ឬតៈខេ

Standard

រូបផ្គុំតាខេ ឬតៈខេ

 

  1. តួធុង ឬស្នូកតាខេ ៖ គឺជាប្រអប់សម្លេង មានរាងបួនជ្រុងទ្រវែង ក្បាលមូល ខ្លួនរាងរីក បាតធុង ឬត្រង់ពោះ គេចោះប្រហោងសម្លេង នៅក្បាលធុងគេចោះរន្ធ ៣ សម្រាប់ដាក់ព្រលួត ។ តួធុង ឬស្នូកតាខេនេះធ្វើអំពីឈើខ្លឹម ជាពិសេសខ្លឹមដើមខ្នុរ ពីព្រោះវាស្រាល មាំគួរសម និងឮសម្លេងពីរោះល្អជាងឈើដទៃទៀត ។
  2. ជើងតាខេ ឬតៈខេ ៖ សម្រាប់ទ្រតួធុង មានចំនួនបី ឬប្រាំ គឺត្រង់ខ្លួន ចំនួន ២ ឬ ៤ នៅត្រង់ក្បាលចំនួន ១ ។ មានកម្ពស់ប្រវែង ១០ ស.ម ទៅ ១២ ស.ម ធ្វើអំពីឈើខ្លឹមដូចជាបេង នាងនួន … គេក្រឡឹងជាក្បាច់ខ្លះ គេស្រោបភ្លុក ឬឆ្អឹង (គោ ក្របី…) ទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងលទ្ធភាព ។
  3. ខ្ទង់តាខេ ឬតៈខេ ៖ សម្រាប់ចែកសូរតាមលំដាប់លំដោយ ទាបខ្ពស់ មានចំនួន ១២ ធ្វើអំពីឆ្អឹង ឬឈើនាងនួន ។ ជួនកាលគេបិតខ្នងឫស្សីកម្រាស់ប្រហែល ០.៥ ស.ម ពីលើខ្ទង់ កុំឲ្យឆាប់សឹកក្រហូងនៅពេលគេចុចប៉ះទង្គិចខ្សែច្រើនដងទៅ ។ ជើងខ្ទង់គេច្រើនចោះប្រហោង និងចោះរុន្ធសម្រាប់ស៊កខ្សែ (នីឡុង) តូចមួយពីខ្ទង់មួយទៅខ្ទង់មួយ ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំខ្ទង់គ្នា នៅពេលកាច់ខ្ទង់ធៀបសម្លេងជាឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដែលគេប្រគុំជាមួយ និងកុំឲ្យជ្រុះបាត់នៅពេលគេដឹកជញ្ជូនវាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ បច្ចុប្បន្នគេច្រើនបិតខ្ទង់ជាប់នឹងតួធុង ដោយប្រើជ័រកៅស៊ូថ្នល់ ពីព្រោះងាយស្រួលកាច់ខ្ទង់ធៀបតាមសម្លេងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ឧបករណ៍ភ្លេងនីមួយៗ មានការធៀបសម្លេងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេ ។
  4. ព្រលួតតាខេ ៖ សម្រាប់មួលបន្តឹង ឬបន្ធូរខ្សែសម្លេង ។ ធ្វើអំពីឆ្អឹង ភ្លុក ឈើនាងនួន ឬឈើស្រោបឆ្អឹង ភ្លុក ដោយក្រឡឹងជាក្បាច់ ។ មានចំនួន ៣ មានទីតាំងនៅក្បាលតាខេ ។
  5. ប្រកៀន ឬព្រះធរណីតាខេ ៖ ជាទម្រសម្រាប់ទ្រខ្សែនៅខាងក្បាលតាខេ ។ ធ្វើអំពីឈើ ឆ្អឹង ឬភ្លុកឆ្លាក់ជាក្បាច់ ។
  6. គីង្គក់ ឬក្រាញ់ ៖ ជាប្រអប់កល់ខ្សែ ជាមួយខ្នងឫស្សីតូចមួយប៉ុនជើងធូបពុះជាពីរ ដើម្បីឲ្យសម្លេងកាន់តែឮ និងពីរោះថែមទៀត ខ្នងឫស្សីតូចនេះគេអាចរំកិលចុះឡើង ធ្វើយ៉ាងណានៅពេលគេកេះខ្សែនោះវាកិបទៅនឹងប្រអប់ (គីង្គក់ ឫក្រាញ់) ខ្ទរសម្លេងឮពីរោះ ។ គង្គក់ ឬក្រាញ់ធ្វើអំពីបន្ទះស្ពាន់ (ស្ពាន់រស់) ឬបន្ទះដែករស់កម្រាស់បន្ទះស្ដើង ១ ម.ម ឬ ០.៨ មម ។
  7. ប្រដាប់ចងខ្សែនៅកន្ទុយតាខេ ។
  8. ខ្សែ ៖ មាន ៣ គឺ ខ្សែទី១ ហៅថាខ្សែឯក ខ្សែទី២ ហៅ ខ្សែគ និងខ្សែទី៣ ហៅថាខ្សែបន្ទរ ។ ខ្សែទី ១ និងខ្សែទី២ ធ្វើអំពីនីឡុង ពីបុរាណគេធ្វើដោយសរសៃសត្វ (សរសៃសូត្រ) ចំណែកឯខ្សែទី៣ ធ្វើអំពីស្ពាន់ ឬដែក (សព្វថ្ងៃគេយកខ្សែទី៣ហ្គីតាបាសមកដាក់មកដាក់ធ្វើខ្សែទី៣តាខេ (ខ្សែបន្ទរ) ។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s